ANDERE AANPAK

OIM Orthopedie vindt dat lichamelijke beweging een recht is en een voor- waarde voor een gelijkwaardige participatie in het maatschappelijke leven. Daarom ontwikkelt en produ- ceert OIM orthopedische hulpmiddelen voor haar cliënten en biedt hen deskundig advies en professionele begeleiding. Zodat ze kunnen gaan en staan waar ze willen.

Toch was OIM een vooral medisch-technisch georiënteerde en intern gerichte organisatie. In oktober 2011 werd echter een 180 graden ommezwaai gemaakt. Voortaan gáát OIM helemaal voor de klant en staan diens wensen centraal. Dat vereiste enige uitleg binnen de organisatie en een geheel andere aanpak van de communicatie naar buiten toe.

Mijn werk
Ik schreef dit stuk voor het personeelsblad In Beweging en een aantal testimonials van cliënten en orthopedisch adviseurs van OIM. Deze bijvoorbeeld.

Ze werden in 2012 verwerkt in brochures en presentaties voor congressen en andere vakbijeenkomsten, zoals het Lymfologie Congres, het Spierziekte Congres (voor Noppe Orthopedietechniek, een onderdeel van OIM) en de opening van een nieuw gedeelte van het BovenIJ Ziekenhuis in Amsterdam.

Van 2014 tot 2018 stonden ze ook op de website van OIM.

Terug.

Realisatie: V-webdesign
Ontwerp: De Beer|Zwarts & Hans ScholteĀ© Website laten maken delen