OUDSTE LITERAIRE TEKST

Hebban olla uogala
nestas hagunnan
hinase hic enda thu
uuat unbidan uue nu...


Nu zouden we het zo schrijven:
Alle vogels zijn begonnen
nesten te 
bouwen,
behalve ik en jij…

Waarop wachten we nu?

Deze regeltjes werden in 1932 in Oxford door de Engelse germanist Kenneth Sisam ontdekt op de laatste bladzijde van een Oudengels prekenhandschrift uit de abdij van Rochester (Oxford, Bodleian Library, ms. 340 fol. 169v).

Ze dateren naar schatting uit het derde kwart van de elfde eeuw, zijn dus ruim duizend jaar oud en golden lange tijd als de oudst bekende tekst in het Oudnederlands. De taal wordt door de meeste deskundigen als Oudwestnederfrankisch aangeduid.

De middeleeuwse schrijver, vermoedelijk een West-Vlaamse kopiist, schreef 'Hebban olla uogala' als probeerseltje om de kwaliteit van zijn ganzenveer te testen op een vel dat verder toch niet in het handschrift werd gebruikt.
Een soort van kladje dus...

Inmiddels zijn er oudere geschriften gevonden met teksten in (voorlopers van) onze taal. De Wachtendonckse Psalmen bijvoorbeeld, uit het midden van de tiende eeuw. En er zijn ook losse zinnetjes bekend uit de negende en de achtste eeuw en zelfs eentje uit de zesde eeuw (in de Salische wet).

'Hebban olla uogala' is geen religieuze tekst, geen wet of bezwering, maar pure poëzie, een hartekreet, waarschijnlijk het begin van een liefdesgedicht.
En daarmee is het wél de oudste literaire tekst uit de Nederlandse taal.
Ik vind 'm prachtig...

Terug.

Realisatie: V-webdesign
Ontwerp: De Beer|Zwarts & Hans ScholteĀ© Website laten maken delen