GIJS HARDEMAN

De opleiding Sport, Management
& Ondernemen van de Hogeschool
van Amsterdam geeft elk jaar het
blad Ventures uit, een speciale 
krant voor en over alumni.
Voor de editie 2013 interviewde
ik Gijs Hardeman, oud-student
van
die opleiding en iemand die
altijd op
zoek is naar nieuwe 
uitdagingen.

Gijs (links op de foto) is buitensportinstructeur, event manager, reisjournalist
en fotograaf
. Daarnaast runt hij zijn eigen bedrijf Teamopstap en leidt hij via 
de door hem opgerichte Hockey Dreams Foundation (v/h Kadish Foundation)
hockeycoaches op in Zambia en Oeganda.
Waarom? Hoe? Je leest het hier.

Af en toe help ik ook Gijs zelf door zijn reispublicaties te redigeren.
Deze bijvoorbeeld.PETER WEIJS

De HvA wilde Peter Weijs (lector
Gewichtsmanagement aan de
opleiding Voeding & Diëtetiek)
voordragen voor de titel Lector
van het Jaar. Die verkiezing wordt
jaarlijks uitgeschreven door het ISO
(Interstedelijk Studenten Overleg)
en het online nieuwsmagazine voor
de kennissector Scienceguide om
meer aandacht te vragen voor de
positie van de lector in het HBO. 
 
Het thema voor 2013 was 'excellentie dankzij de lector'. Welke lector biedt
zijn of haar studenten op de meest creatieve manier meer uitdaging en
verdieping en stelt hen daarmee in staat om 
boven zichzelf uit te stijgen en 
topprestaties te leveren
 
De voordracht moest worden onderbouwd met concrete informatie over het
werk, de inhoudelijke verdiensten en de resultaten met betrekking tot het
thema, bij voorkeur met een bijzonder accent op de daarin verrijkend
gebleken input van studenten.
 
De HVA vroeg me die voordracht te schrijven aan de hand van interviews met
de lector zelf, zijn medewerkers en een externe samenwerkingspartner. 
Lezen? Klik hier.
 


KENNISCENTRUM BEWEGEN, SPORT & VOEDING

Voor deze afdeling heb ik rapporten, factsheets, webteksten en een boekje
geredigeerd. Voorbeelden:
 
Rapport:
 Sportas: vitaal en zichtbaar - naar een gezonde leefstijl in een
   stimulerende omgeving. (Voor de 
gemeente Amsterdam.)

Factsheets:
 De effectiviteit van nudging (het licht bijsturen van menselijk gedrag).
 Gymmermansoog (motoriek bij basisschoolkinderen in Amsterdam).
 
Webteksten voor het lectoraat Gewichtsmanagement:
 Website VITAMINE (aanvullend programma voor vitale Amsterdamse
   ouderen). 
Homepage en achterliggende menupagina's.
 Project PROINTENS (verbetering van eiwitinname en fysiek functioneren
   van oudere ziekenhuispatiënten).
 Project PROBE (onderzoek naar een innovatief voedings- en beweeg-
   programma voor ouderen met obesitas en diabetes type 2).
 Project PROMIO (een krachtig programma voor oudere migranten).
 Project PreSchool@HealthyWeight (gezonde kinderopvang voor elke peuter).
 Project NUTRABCD (onderzoek naar voedingspatronen van Amsterdamse
   kinderen 
uit de lagere sociaaleconomische klasse en van niet-Nederlanse
   oorsprong).
 
Webteksten voor het Amsterdam Nutritional Assessment Center ANAC 
(het onderzoekslab van het lectoraat Gewichtsmanagement) en de
verschillende faciliteiten die daar worden geboden:
 Antropometrie.
 Meting van handknijpkracht.
 Indirecte calorimetrie.
 Inspanningstest.
 Multi-frequentie bio-elektrische impedantie analyse (MF-BIA).
 
Boekje 'Kracht van Sportdata'
In 2018 gaf het Kenniscentrum in samenwerking met de lectoraten Topsport &
Onderwijs en Kracht van Sport een honderdveertig pagina's tellend boekje uit
met daarin de teksten van 
een serie van elf lezingen plus vraag- & antwoord-
rondes.
Onderwerpen: cyclische topsport, breedtesport en participatie, gezondheid en
blessures, evenementen en teamsport in de topsport. In d
e lezingen werden
die onderwerpen zowel uit de wetenschappelijke hoek benaderd, als uit die
van het bedrijfsleven en wat met sportdata kan worden gedaan.
Ik heb alle teksten geredigeerd.

 

Terug.

Realisatie: V-webdesign
Ontwerp: De Beer|Zwarts & Hans ScholteĀ© Website laten maken delen