GEBIEDSONTWIKKELING 2.0

De provincie Flevoland is bedacht,
gemaakt en ingericht door mensen.
Gebiedsontwikkeling zit in hun DNA,
maar de traditionele manier, met
grootschalige plannen, past niet meer
bij het huidige tijdsbeeld, waarin
burgers het heft in eigen handen
nemen en de maatschappelijke op-
gave 
van minder nieuwbouw en meer
transformatie van het bestaande.

Nieuwe stijl
De komende decennia groeit Flevoland van 400.000 naar 600.000 inwoners. 
Dat stelt eisen aan infrastructuur, werkgelegenheid en voorzieningen.
Tegelijkertijd stellen de toenemende verstedelijking en klimaatverandering de
provincie voor nieuwe opgaven. Daarom kiest Flevoland voor een nieuwe stijl
van gebiedsontwikkeling. Dichtbij de inwoners, kleinschalig, vraag- en
uitvoeringsgericht en faciliterend.

Maatwerk
Voor elke ontwikkeling zoekt de provincie naar een passende vorm, aanpak en
partner. Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl is maatwerk. Er wordt niet gewerkt 

volgens een blauwdruk. Met deze nieuwe stijl werkt de provincie Flevoland
samen met haar partners aan een uniek gebied waar het plezierig wonen,
werken en recreëren is.

Geen sinecure
Gebiedsontwikkeling in zo’n relatief nieuwe provincie betekent samenwerken.
Een bundeling van ambities, belangen, partijen, disciplines en geldstromen voor
de vernieuwing van het gebied. Dat vereist afstemming tussen overheden,
marktpartijen, bewoners, bedrijven en organisaties. Geen sinecure dus.
 
De afdeling Gebiedsprogramma's & Europa van Flevoland houdt zich bezig met
de ontwikkeling van de provincie in het algemeen en het organiseren van de
uitvoering van integrale, grootschalige 
gebiedsontwikkelingsplannen en
Europese programma's in het bijzonder.
 
Mijn werk
Voor deze afdeling heb ik een reader (boekje) geredigeerd met een inleidende
tekst, negen provinciale gebiedsontwikkelingsplannen en drie Europese
programma’s. Die laatste worden ingezet als middel om de beleidsdoelen te
realiseren en de gebiedsontwikkelingsplannen te versterken.
 
De reader is gemaakt voor Gedeputeerde Staten en bevat plannen voor de
komende jaren voor:
   Nieuwe natuur, plattelandsontwikkeling, Floriade Werkt! (in Almere 2022),
   Almere zelf (Almere 2.0), de luchthaven Lelystad en het ernaast liggende
   bedrijventerrein OMALA, het Markermeer & het IJmeer, de Flevokust,
   rijksvastgoed in Lelystad, kansen voor Flevoland met Europees geld,
   noordelijk Flevoland, de maritieme servicehaven in noordelijk Flevoland
   en een programma dat zich specifiek richt op internationale samenwerking.
 
Gedeputeerde Staten waren enthousiast en er wordt inmiddels hard gewerkt
aan de realisering van de plannen. 
Uteraard waren mijn teksten eerst
vertrouwelijk, 
maar nu alles is goedgekeurd, zijn ze openbaar en mag iedereen
ze lezen. 
Daarom staan ze nu op de website van de provincie. En ze werden 
verwerkt in een prachtig online magazine.
 
Ook heb ik de tekst van een verklarend animatiefilmpje geredigeerd.
Dat kun je hier zien.
 
Het was een hele kluif, maar ik ben hartstikke trots op het resultaat!
 

Terug.

Realisatie: V-webdesign
Ontwerp: De Beer|Zwarts & Hans ScholteĀ© Website laten maken delen