JAARVERSLAG

Welzijnsorganisatie KEaRN werkt in de Friese gemeentes Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen aan een betrokken en actieve samenleving, waarin men zich met elkaar verbonden voelt en gehoord en gezien wordt. Dat doen ze in de dorpen, dichtbij de mensen en met die mensen samen. En bij alles wat ze doen, staat de mens centraal. Dat is de kern van KEaRN.

Ze zijn ervan overtuigd dat het gebruik van de eigen kracht in grote mate het individuele en gezamenlijke welbevinden bepaalt. Dus verbinden ze mensen en partijen en maken daarbij geen verschil in jong of oud, wit of zwart.
Ze ontwikkelen en versterken, waar nodig, de sociale cohesie binnen de maatschappij. 
KEaRN ondersteunt, geeft adviezen, matcht, bemiddelt, etc. 
Maar altijd voeren de burger, de groep of het sociale netwerk, zelf de regie.

Het welzijnswerk van KEaRN heeft vele gezichten. Ze zijn sociale makelaars, als ze wensen van mensen verbinden met mogelijkheden en leefbaarheidspartners, als ze in gesprek zijn met groepen mensen die de leefbaarheid in hun dorp of wijk willen verbeteren.

In 2015 redigeerde ik hun jaarverslag over 2014.

Terug.

Realisatie: V-webdesign
Ontwerp: De Beer|Zwarts & Hans ScholteĀ© Website laten maken delen