NIEUWE SOCIALE KOERS

De gemeente Houten werkt hard aan het opstellen van een nieuw beleid voor zorg & welzijn, werk & inkomen, gezondheid, jeugd en onderwijs,
de nieuwe Sociale Koers 2020–2023.
Daarvoor werden bijeen
komsten, straatgesprekken en dialoog-
sessies 
georganiseerd met inwoners en professionals, plus een speciale inspraakavond voor jongeren. 

Tijdens die ontmoetingen kon de gemeente de eigen ideeën over het toekomstige beleid scherpstellen en er kwamen tal van nieuwe invalshoeken, suggesties en bruikbare ingrediënten voor de nieuwe Sociale Koers op tafel.
 
De verhalen, ervaringen, kritiek, wensen en dromen van jong en oud zijn recht vanuit het hart van de Houtense samenleving opgetekend in een groot aantal notities en notulen.
Ik mocht dat alles verwerken, bundelen en samenvatten in het digitale magazine SAMEN IN HOUTEN, op weg naar een nieuwe Sociale Koers.

 

 

 

Terug.

Realisatie: V-webdesign
Ontwerp: De Beer|Zwarts & Hans ScholteĀ© Website laten maken delen